Thông báo

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Đăng ngày: 22/06/2015

PHÒNG GD&ĐT BA TRI                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH PHÚ NGÃI                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 22 /KH-THPN                                                            Phú Ngãi, ngày 21 tháng 02 năm 2014   KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2014-2015   I.ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2013-2014:           1/Thực trạng:           1.1/Sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền; việc chỉ đạo chủ ...

Hoạt động nhà trường

Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp

Đăng ngày: 17/06/2015

Căn cứ vào công văn số 60/PGD&ĐT-GDTH ngày 25/ 8/ 2014 của Phòng giáo dục và đào tạo V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015đối với cấp tiểu học; Căn cứ vào công văn số 1091/SGD&ĐT-GDTrH ngày 01/ 10/ 2009 của Sở giáo dục và đào tạo V/v Hướng dẫn thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; Trường tiểu học Phú Ngãi xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp năm học 2014-2015 như sau: I.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:           -Tổng số lớp: 15           -Tổng số học sinh: 445           -Tổng số CB-GV-NV: ...

Tin tức sự kiện

Tóm tắt trường học

Đăng ngày: 27/08/2015

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN Trường tiểu học Phú Ngãi được thành lập theo Quyết định số 135/UB-QĐ ngày 16 tháng 8 năm 1993 Quyết định của UBND huyện Ba Tri về việc tách trường và thành lập trường mới.           Trường tiểu học Phú Ngãi có 4 điểm trường với tổng diện tích là 3729 m2; trong đó điểm chính toạ lạc tại ấp Phú Thuận( gần chợ cũ) có diện tích là 462 m2 với 4 phòng học, điểm ấp Phú Thạnh có diện tích là 960 m vuông với 3 phòng học, điểm ấp Phú Thuận ( ...

Tìm kiếm

Video

Liên kết website

Logo liên kết

Đăng nhập