Mừng quốc khánh 02/09/2017

Thông báo

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Đăng ngày: 22/06/2015

PHÒNG GD&ĐT BA TRI                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH PHÚ NGÃI                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 29 /KH-THPN                                               Phú Ngãi, ngày 13 tháng 3 năm 2017   KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2017-2018   I.ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016-2017:           1/Thực trạng:           1.1/Sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền; việc chỉ đạo chủ đề năm học và các cuộc ...

Hoạt động nhà trường

TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

Đăng ngày: 03/04/2014

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ NGÃI ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1 GIAI ĐOẠN 2013-2018                           Từ ngày lập kế hoạch xây dựng trường tiểu học Phú Ngãi đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2010- 2015, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường tiểu học Phú Ngãi phấn đấu không ngừng để nâng cao hiệu quả hoạt động theo 5 tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn quốc gia. Năm học 2012- 2013, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu nhà trường viết báo cáo để kiểm tra công nhận. Đến tháng tư năm ...

Tin tức sự kiện

Tóm tắt trường học

Đăng ngày: 27/08/2015

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN Trường tiểu học Phú Ngãi được thành lập theo Quyết định số 135/UB-QĐ ngày 16 tháng 8 năm 1993 Quyết định của UBND huyện Ba Tri về việc tách trường và thành lập trường mới.           Trường tiểu học Phú Ngãi có 4 điểm trường với tổng diện tích là 3729 m2; trong đó điểm chính toạ lạc tại ấp Phú Thuận( gần chợ cũ) có diện tích là 462 m2 với 4 phòng học, điểm ấp Phú Thạnh có diện tích là 960 m vuông với 3 phòng học, điểm ấp Phú Thuận ( ...

Tìm kiếm

Video

Liên kết website

Logo liên kết

Đăng nhập