Get Adobe Flash player
TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA    
Thông báo

Kế hoạch biên chế sự nghiệp năm học 2014-2015

Đăng ngày: 23/03/2015

PHÒNG GD&ĐT BA TRI                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH PHÚ NGÃI                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                   Số: 11/ KH-THPN                                     Phú Ngãi, ngày 20 tháng 01 năm 2015   KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP NĂM 2015 ( Năm học 2015-2016)                       Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/ TTLT-BGD&ĐT-BNV ngày 23/08/2006 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;           Căn cứ vào quy mô phát triển trường lớp ...

Hoạt động nhà trường

Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp

Đăng ngày: 23/01/2015

Căn cứ vào công văn số 60/PGD&ĐT-GDTH ngày 25/ 8/ 2014 của Phòng giáo dục và đào tạo V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015đối với cấp tiểu học; Căn cứ vào công văn số 1091/SGD&ĐT-GDTrH ngày 01/ 10/ 2009 của Sở giáo dục và đào tạo V/v Hướng dẫn thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; Trường tiểu học Phú Ngãi xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp năm học 2014-2015 như sau: I.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:           -Tổng số lớp: 15           -Tổng số học sinh: 445           -Tổng số CB-GV-NV: ...

Tin tức sự kiện

Nhiệm vụ năm 2014-2015

Đăng ngày: 22/01/2015

I.NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014-2015:                    1/ Nhiệm vụ chung:           1.1)Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.           1.2)Tập trung chỉ đạo và quản lý, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học ...

Tìm kiếm

Video

Liên kết Website

Logo liên kết

Đăng nhập