Thông báo

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

PHÒNG GD&ĐT BA TRI                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH PHÚ NGÃI                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 29 /KH-THPN                                               Phú Ngãi, ngày 13 tháng 3 năm 2017   KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2017-2018   I.ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016-2017:           1/Thực trạng:           1.1/Sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền;...

Kế hoạch biên chế sự nghiệp năm học 2017-2018

PHÒNG GD&ĐT BA TRI                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG...

THÔNG BÁO

                     ...

Chiến lược phát triển Trường TH Phú Ngãi

        Trường tiểu học Phú Ngãi được thành lập theo Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 1993 Quyết định của UBND huyện Ba Tri về việc tách trường và thành lập trường mới. Trường tiểu học Phú Ngãi được tách ra từ trường Trung học phổ thông cơ sở Phú ngãi.  I. BỐI CẢNH         Bối cảnh hiện tại của Nhà trường được thể hiện qua các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức sau:         1.1)Điểm mạnh:         -Trường tiểu học Phú ngãi là một trong 28 trường tiểu học thuộc quản lý cuả Phòng Giáo dục và Đào tạo Ba Tri.Trường đã được Đảng uỷ và Chính quyền địa phương quan tâm đầu tư diện tích đất vượt chỉ tiêu quy định; được Phòng Giáo dục và Đào tạo quy hoạch phát triển đạt chuẩn quốc gia theo Kế hoạch nên có nhiều đầu tư về cơ sở vật chất.        -Là một trường thuộc xã đầu tư xây dựng xã nông thôn mới nên Trường sẽ nhận được sự quan tâm của Đảng, Chính quyền và ban ngành  đoàn thể nhân dân cuả xã.        -Được kế thừa các cơ sở liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và mạng lưới cựu sinh viên kinh tế từ Trường Đại học Nông Lâm và  Trường Đại học Kỹ Thuật Công nghiệp.        -Đội ngũ giáo viên đa số trẻ, năng động, đang rất quyết tâm và...

Tìm kiếm

Video

Liên kết website

Logo liên kết

Đăng nhập