Công đoàn

Tổ chức và hoạt động công đoàn

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ NGÃI

Thực trạng và giải pháp

Được sự cho phép của CĐGD huyện Ba Tri. CĐCS Trường Tiểu Học Phú Ngãi được thành lập từ tháng 8 năm 1993, trải qua hoạt động nhiều nhiệm kì cho đến nay CĐCS có nhiều bước chuyển biến.

Hiện tại CĐCS được ghép bởi 2 đơn vị trường học: Mẫu giáo và Tiểu học Phú Ngãi. Tổng số nhân sự 2 đơn vị là 41, nữ 28. BCH gồm có 5 người: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và 3 ủy viên. Tổng số CĐV 41, đạt tỉ lệ 100%.

-Được sự chỉ đạo của CĐGD huyện, các thành viên BCH đã hoạt động đúng chức năng ,vai trò của mình, kiên quyết thực hiện đúng nghị quyết mà đại hội nhiệm kì đã đề ra, giúp CĐV nhận thức tư tưởng chính trị bằng nhiều hình thức sinh động hấp dẫn thu hút đông đảo CB-GV tham gia, luôn tạo điều kiện cho CB-GV học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ năng lực sư phạm, giúp GV tự học , tự rèn nâng cao tay nghề rèn luyện đạo đức , nghề nghiệp của nhà giáo.

-CĐ luôn quan tâm  chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CĐV, kiểm tra giám sát chặt chẻ việc thực hiện chế độ chính sách, khắc phục những hạn chế, tranh thủ các nguồn vốn vay giúp GV cải thiện đời sống tăng thu nhập. Chủ động phối hợp với BGH nhà trường, tham mưu đề xuất các chính sách địa phương chăm lo điều kiện ở , làm việc cho GV từ xa đến công tác.

-Vận động tổ chức cho CB-GV tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào, các cuộc vận động lớn trong ngành, của địa phương như: Phối hợp với BGH xây dựng kế hoạch đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” , xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo,…Vận động CB-GV đăng kí các danh hiệu thi đua. Chỉ đạo thực hiện  phong trào “Giỏi việc trường- Đảm việc nhà” trong nữ CB-GV, triển khai việc thực hiện qui chế dân chủ, nội qui cơ quan trường học.

-Phối hợp với BGH nhà trường, các tổ chức từ thiện thực hiện tốt xã hội hóa giáo dục, thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa, trường học văn hóa đạt hiệu quả cao.

-Đánh giá chung về tổ chức và hoạt động của CĐCS trường học thì thời gian qua thật sự đạt hiệu quả cao góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành. Tuy nhiên so với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra hiện nay và trong thời gian tới, hoạt động CĐCS trường TH Phú Ngãi còn gặp nhiều khó khăn như sau:

-Đội ngũ BCH CĐCS là những cán bộ quản lí có trình độ năng lực chuyên môn vững, nhưng chưa qua đào tạo nghiệp vụ chuyên môn công tác công đoàn nên còn lúng túng trong điều hành, nguồn kinh phí hoạt động còn hạn chế nên việc thu hút hoạt động phong trào CĐV chưa cao. Nhưng với vai trò và nhiệm vụ BCH CĐCS sẽ quyết tâm phát huy vai trò chức năng đại diện cho CĐV , thực hiện công tác phối hợp, tham gia quản lí trường học tốt hơn và đạt hiệu quả cao hơn.

Ngày 29-03-2011

HUỲNH VĂN THẮNG

 

Tìm kiếm

Video

Liên kết website

Logo liên kết

Đăng nhập