Thông báo

Chiến lược phát triển Trường TH Phú Ngãi

        Trường tiểu học Phú Ngãi được thành lập theo Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 1993 Quyết định của UBND huyện Ba Tri về việc tách trường và thành lập trường mới. Trường tiểu học Phú Ngãi được tách ra từ trường Trung học phổ thông cơ sở Phú ngãi. 

I. BỐI CẢNH

        Bối cảnh hiện tại của Nhà trường được thể hiện qua các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức sau:

        1.1)Điểm mạnh:

        -Trường tiểu học Phú ngãi là một trong 28 trường tiểu học thuộc quản lý cuả Phòng Giáo dục và Đào tạo Ba Tri.Trường đã được Đảng uỷ và Chính quyền địa phương quan tâm đầu tư diện tích đất vượt chỉ tiêu quy định; được Phòng Giáo dục và Đào tạo quy hoạch phát triển đạt chuẩn quốc gia theo Kế hoạch nên có nhiều đầu tư về cơ sở vật chất.

       -Là một trường thuộc xã đầu tư xây dựng xã nông thôn mới nên Trường sẽ nhận được sự quan tâm của Đảng, Chính quyền và ban ngành  đoàn thể nhân dân cuả xã.

       -Được kế thừa các cơ sở liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và mạng lưới cựu sinh viên kinh tế từ Trường Đại học Nông Lâm và  Trường Đại học Kỹ Thuật Công nghiệp.

       -Đội ngũ giáo viên đa số trẻ, năng động, đang rất quyết tâm và tích cực học tập để nâng chuẩn chuyên môn nghiệp vụ. Từ chỗ không có trình độ trên chuẩn, đến nay đã có 26/30 CB-GV trên chuẩn đạt tỉ lệ 86,66%.

       -Có sẵn một số giáo viên có kinh nghiệm, có trình độ cao làm nòng cốt, trong đó có một số được đào tạo Đại học chính quy, có chứng chỉ B tiếng Anh, có kiến thức cập nhật, có khả năng hội nhập tốt.

          -Ban giám hiệu trẻ, năng động, có trách nhiệm  và có quyết tâm cao.

         -Trường có diện tích 13.952 m2. Năm 2008 đã đưa vào sử dụng 12 phòng học mới to đẹp gồm 6 phòng lầu và 6 phòng trệt đáp ứng được yêu cầu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trong giai đoạn 2011-2016..

         -Từ ngày thành lập đến nay, Trường đã bắt đầu ổn định về tổ chức và cán bộ; xây dựng được một hệ thống các văn bản quy định về hoạt động nội bộ; các mặt công tác đã bắt đầu đi vào nề nếp; chất lượng giáo dục đạị trà được đảm bảo; chất lượng mũi nhọn được tăng cao.  

         1.2) Điểm yếu:

          -Tên tuổi của nhà trường chưa được biết đến một cách thật rộng rãi với uy tín cao vì chưa đạt chuẩn quốc gia.

         -Từ ngày thành lập, từ hơn 27 cán bộ, giáo viên, đến nay, đội ngũ giáo viên trình độ tuy đã lớn mạnh về số lượng tuy nhiên vẫn còn một vài trường hợp chưa tích luỹ được nhiều kinh nghiệm.

         -Còn 4 phòng điểm lẻ chưa có bàn ghế đúng quy cách cho học sinh. Điểm Phú Long chưa có nguồn điện thắp sáng và cung cấp nước sạch cho học sinh. Nguồn lực tài chính còn rất hạn hẹp ảnh hưởng đến việc ứng dụng phương pháp dạy và học mới.

         -Chưa tạo ra được nhiều mối quan hệ hợp tác chặt chẽ  và có hiệu quả với các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân hỗ trợ cho nhà trường.

          1.3) Cơ hội:

           -Cuộc cách mạng khoa học-công nghệ trên thế giới, đặc biệt là công nghệ thông tin tiếp tục phát triển mạnh mẽ, làm nền tảng cho sự phát triển của kinh tế tri thức, làm thay đổi mạnh mẽ nội dung, phương pháp đào tạo, đồng thời tạo cơ hội cho Nhà trường dễ dàng tiếp cận được các thành tựu của tri thức nhân loại.

         -Toàn cầu hoá là một xu thế tất yếu của thời đại. Đất nước hội nhập ngày càng sâu, rộng vào cộng đồng quốc tế. Các chính sách "mở cửa" của nhà nước ngày càng thông thoáng, tạo cơ  hội lớn cho nhà trường "đi tắt, đón đầu"  để sớm có các chương trình, giáo trình tiên tiến và sớm đào tạo được các chuyên gia trẻ đẳng cấp quốc tế.

          -Là một trường tiểu học được quy hoạch đạt chuẩn quốc gia, Trường sẽ được Đảng uỷ, chính quyền đặc biệt là Phòng Giáo dục và Đào tạo đầu tư và các tổ chức, cá nhân mạnh thường quân quan tâm giúp đỡ.

         -Chủ trương xã hội hoá giáo dục và tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Nhà nước đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo đang mở ra cho Trường nhiều cơ hội mới.

         -Đất nước ta đang chuyển đổi nhanh chóng và toàn diện sang một nền kinh tế thị trường, mở cửa và hội nhập quốc tế. Nhu cầu đào tạo các cử nhân kinh tế, kinh doanh và quản lý đang bùng nổ để đáp ứng các đòi hỏi của một nền kinh tế chuyển đổi đang tăng trưởng nhanh, tạo ra cho Nhà trường cơ hội tốt để mở rộng nhanh chóng quy mô đào tạo.

        1.4)Thách thức:

           -Cuộc cách mạng khoa học-công nghệ  trên cả nước có thể làm cho khoảng cách  về kinh tế và tri thức khoa học- công nghệ giữa Bến Tre và Việt Nam ngày càng lớn, dẫn đến nguy tỉnh ta, trong đó có các trường tiểu học bị tụt hậu ngày càng xa.

          -Quá trình chọn trường để học đang dẫn đến sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa các trường tiểu học trong tỉnh nói chung với các trường tiểu học trong huyện nói riêng , đòi hỏi Nhà trường phải có chính sách thu hút học sinh, chuẩn bị nâng cao chất lượng để thu hút phụ huynh cho con em đến ghi danh học tập.

           -Chương trình đổi mới nội dung, phương pháp hàng năm đều có chỉnh sửa, giảm tải tạo sự đổi mới nhanh chóng chất lượng đội ngũ và nội dung chương trình, phương pháp giáo dục.

          -Xã Phú Ngãi là một xã chủ yếu sống và phát triển nông nghiệp nên hộ nghèo còn nhiều với mặt bằng dân trí thấp, chất lượng giáo dục phổ thông yếu. Điều đó, đòi hỏi Nhà trường có những bước đi và giải pháp phù hợp với thực tế của địa phương.

II. SỨ MẠNG VÀ NHIỆM VỤ

          2.1) Sứ mạng:

           Sứ mạng của Nhà trường là giáo dục học sinh với chất lượng cao, toàn diện về học lực và hạnh kiểm. Tất cả học sinh hàng năm phải lên lớp đạt chỉ tiêu quy định và hoàn thành chương trình bậc tiểu học để chuyển vào lớp 6 đạt và vượt chỉ tiêu giao.

         2.2) Nhiệm vụ:

          -Giáo dục giảng dạy học sinh chất lượng cao ở các tất cả khối lớp.

          -Chuyển giao học sinh lớp 5 cho trường Trung học cơ sở có chất lượng về học tập và thực hiện đầy đủ 5 nhiệm vụ về hạnh kiểm tốt

         -Cung cấp các dịch vụ tư vấn và bồi dưỡng nhằm cập nhật và nâng cao kiến thức, kĩ năng nghề nghiệp cho các nhà doanh nghiệp hoặc cán bộ quản lý  các tổ chức kinh tế-xã hội và các địa phương.

         -Phối hợp tốt với các trường tiểu học lân cận  để thực hiện các nhiệm vụ giáo dục, giảng dạy học sinh trong xã học xã bạn.

         2.3)Khẩu hiệu:

          ….Dạy và học toàn diện, thành đạt!

III. TẦM NHÌN:

          -Vào năm 2011, Trường được Ban chỉ đạo CMC-PCGD huyện Ba Tri công nhận  đạt chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ II. Những năm tiếp theo nhà trường sẽ cố gắn giữ vững  chuẩn PCGDTHĐĐT mãi mãi. Là năm trường đạt mức chất lượng tối thiểu theo chỉ tiêu kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo giao.

         -Vào năm 2012, Trường sẽ tiếp tục được UBND tỉnh  quyết định công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I rở thành một trong những trường toàn diện của Tỉnh Bến Tre nói chung và Huyện Ba tri nói riêng. Ban giám hiệu có uy tín cao, nhiều mặt ngang tầm với các trường trong huyện.

         -Vào năm 2017, Trường sẽ được UBND tỉnh  quyết định công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II trở thành một trung tâm giáo dục có nhiều thành đạt và quản lý có uy tín cao, nhiều mặt ngang tầm với các trường  tiểu học đạt chuẩn PCGDTHĐĐT mức độ II trong nước nói chung, trong tỉnh Bến Tre nói riêng.

         -Vào năm 2020, Trường sẽ tiếp tục được giữ vững và tạo tiếng vang trong cả nước.

        -Vào năm 2025, Trường sẽ tiếp tục giữ vững trở thành một trung tâm giáo dục có nhiều thành đạt và quản lý có uy tín cao, nhiều mặt ngang tầm với các trường  tiểu học đạt chuẩn PCGDTHĐĐT mức độ II trong nước nói chung, trong tỉnh Bến Tre nói riêng.

IV. MỤC TIÊU:

         4.1)Năm 2011:

        -Phát triển đội ngũ: Quy mô cán bộ, giáo viên của Nhà trường, sẽ là 30 với 86,66% trên chuẩn, trong đó có 33,33% có trình độ đại học, trong đó, có 8 cán bộ giáo viên là Đại học sư phạm, 1 giáo viên là Đại học văn hoá và 1 giáo viên là Đại học tin học. Có 5 cán bộ, giáo viên có trình độ B tiếng Anh và 1 giáo viên có trình độ Cao đẳng tiếng Anh. Có 5 Cán bộ, giáo viên có trình độ A tin học và 2 giáo viên có trình độ B tin học.

        -Giải quyết nghỉ hưu cho 1 giáo viên dạy nhạc( cô Nguyễn Thị Sáu) và 1 giáo viên phụ trách thư viện( cô Huỳnh Thị Rằng). Tuyển mới 1 cán bộ thư viện.

       4.2)Mục tiêu đến năm 2015:

        -Phát triển đội ngũ: Quy mô cán bộ, giáo viên của Nhà trường đến năm 2015 sẽ tăng trình độ đại học;  đưa  6/16 giáo viên có trình độ Cao đẳng sư phạm học nâng chuẩn lên Đại học để tăng tỉ lệ Trình độ đại học lên 61,53%

        -Số chuyên ngành đào tạo: Đến năm 2015, Nhà trường sẽ đưa đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị 02 giáo viên; và lớp quản lý giáo dục 01 giáo viên.

        -Kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp phải đảm bảo chất lượng và đạt giáo viên giỏi cấp trường trên 80%.

        -Ngoại ngữ: Tiếng Anh phải có chứng chỉ A trên 40%, trong đó có 20% đạt trình độ B.

        -Tin học: Phải có chứng chỉ A trên 70%, trong đó có 20% đạt trình độ B.

        -Giải quyết nghỉ hưu cho 1 giáo viên dạy lớp( cô Lê Thị Kim Hồng) và 1 giáo viên dạy thể dục( thầy Phùng Thanh Hải).

         4.3)Mục tiêu đến năm 2020:

         -Phát triển đội ngũ: Quy mô cán bộ, giáo viên của Nhà trường đến năm 2020 sẽ có 100% có trình trên chuẩn trong đó có 70% trình độ đại học.

        -Số lượng chuyên ngành đào tạo: Đến năm 2020, Nhà trường sẽ đào tạo 4 giáo viên học nâng chuẩn lên đại học để có 76,92% có trình độ đại học.

        -Quy mô đào tạo: Đến năm 2020, 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình bậc tiểu học.

        -Kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp phải đảm bảo chất lượng cao và 100% giáo viên đạt giáo viên giỏi vòng trường.

        -Ngoại ngữ: Tiếng Anh phải có chứng chỉ A trên 50%, trong đó có 25% đạt trình độ B.

       -Tin học: Phải đạt trình độ A trên 80%, trong đó có 25% đạt trình độ B.

       -Giải quyết nghỉ hưu cho 2 giáo viên dạy lớp( cô Nguyễn Thị Thu Cúc, cô Đào Thị Thúy Vân) và 1 giáo viên dạy mĩ thuật ( cô Đào Thị Thúy Kiều). Tuyển mới 1 giáo viên dạy mĩ thuật.

        4.4)Mục tiêu  đến 2025:

        -Phát triển đội ngũ: Quy mô cán bộ, giáo viên của Nhà trường đến năm 2020 sẽ có 100% có  trình độ đại học.

         -Số lượng chuyên ngành đào tạo: Đến năm 2025 Nhà trường sẽ đào tạo những giáo viên có trình độ cao đẳng sư phạm lên đại học.

         -Quy mô đào tạo: Đến năm 2025, quy mô đào tạo của Nhà trường sẽ là: 75%  cán bộ, giáo  viên  có trình độ đại học.

         -Kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp phải đảm bảo chất lượng cao và giữ vững danh hiệu giáo viên dạy giỏi vòng trường.

         -Ngoại ngữ: Tiếng Anh phải có chứng chỉ A trên 60%, trong đó có 25% đạt trình độ B.

         -Tin học: Phải đạt trình độ A trên 80%, trong đó có 30% đạt trình độ B.

        -Giải quyết nghỉ hưu cho 8 giáo viên dạy lớp( cô Hồ Thị Nẳm, cô Phùng Thị Phượng, cô Nguyễn Thị Mĩnh, cô Huỳnh Thị Mến, thầy Nguyễn Văn Sáu, cô Lý Thị Ánh, thầy Huỳnh Văn Thắng, thầy Lý Văn Sáu); 1 phó hiệu trưởng(cô Cao Thị Kiều Trang) và 1 kế toán( cô Huỳnh Thị Bé). Tuyển mới 8 giáo viên dạy lớp; 1 giáo viên dạy hát nhạc và 1 kế toán. Bổ sung 1 phó hiệu trưởng.

V. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2020:

           Chiến lược phát triển nhà trường đến năm 2020 là thực hiện đồng bộ 10 giải pháp:

          1)Đổi mới mạnh mẽ chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục; thực hiện liên kết giáo dục các trường, áp dụng và  phổ cập chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

         2)Chú trọng đào tạo đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý;

         3)Tăng cường hợp tác quốc tế; coi quốc tế hoá là một con đường cơ bản và liên kết đào tạo quốc tế là khâu đột phá.

         4)Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

         5)Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất;

        6)Tiếp tục kiểm định chất lượng và gắn với đổi mới công tác thi đua và kiểm tra nội bộ giáo viên, kiểm tra chuyên đề giáo dục.

        7)Thực hiện đào tạo đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu xã hội.

        8)Thực hiện xã hội hoá giáo dục để khai thác các nguồn lực.

        9)Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, viên chức và nhân viên.

       10)Đổi mới tổ chức và quản lý, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng nhà trường “kỷ cương, tình thương và trách nhiệm”

          Trong các giải pháp trên, đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục theo hướng phổ cập hoá chương trình (1),và đào tạo đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý (2) là hai giải pháp mang tính chiến lược quan trọng nhất.  Trong thời đại hội nhập, quốc tế  hoá là một hướng đi cơ bản, là con đường quan trọng nhất, trong đó liên kết giáo dục với các trường là khâu đột phá để thực hiện hai giải pháp chiến lược này.

           5.1)Đổi mới mạnh mẽ chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục; thực hiện liên kết giáo dục các trường, áp dụng và  phổ cập chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          5.1.1. Không ngừng đổi mới chương trình, nội dung giáo dục

          -Khảo sát và dự báo nhu cầu nhân lực của thị trường lao động và xác định cơ cấu ngành nghề đào tạo phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Bến tre nói chung và huyện Ba tri nói riêng.

         -Xây dựng chương trình phù hợp với nhu cầu thực tế, nâng cao khả năng ứng dụng trong bối cảnh bùng nổ thông tin, công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

         -Giảm tải nội dung chương trình các môn học, tăng thời lượng nghiên cứu và thực hành, ứng dụng trong phân bổ thời gian giữa các môn  trong phân bổ thời lượng giữa hướng dẫn lý thuyết và bài tập thực hành, ứng dụng cho từng môn học.

         -Tổ chức thao giảng, mở chuyên đề, dự giờ để trao đổi góp ý rút kinh nghiệm thực tiễn và hướng dẫn thực hành, thực tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

         -Vận động khuyến khích giáo viên học tập và bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Anh), tin học và kỹ năng công tác . Tạo một môi trường sinh động, hấp dẫn, linh hoạt để gắn học với hành nhằm nâng cao chất lượng học tập tiếng Anh và Tin học.

          5.1.2. Đổi mới phương pháp giảng dạy theo phương châm lấy người học làm trung tâm, học đi đôi với hành, biến quá trình giáo dục thành quá trình tự giáo dục.

        -Chuyển đổi mạnh mẽ từ dạy kiến thức là chủ yếu sang dạy phương pháp khai thác thông tin, phương pháp nghiên cứu, phương pháp ứng dụng là chủ yếu.

        -Chuyển đổi mạnh mẽ từ dạy lý thuyết là chủ yếu sang dạy kỹ năng tự nghiên cứu, làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, và kỹ năng thực hành là chủ yếu

         -Giúp học sinh chuyển đổi từ bị động sang hoàn toàn chủ động, hoàn toàn làm chủ bản thân trong học tập và kiểm tra.

5.1.3. Đào tạo theo học chế tín chỉ để giúp cho người học có thể có được kế hoạch học tập mềm dẻo, linh hoạt.

          5.1.4.Tăng cường biên soạn giáo án, mua bổ sung tài liệu tham khảo.

          5.1.5. Chú trọng mở rộng liên kết giáo dục với các trường nhằm bổ sung  giáo án hay có chất lượng và sử dụng giáo viên chuẩn, dạy giỏi.

         5.1.6. Xúc tiến và đẩy mạnh dạy các môn chuyên. Áp dụng và phổ cập nhanh chóng việc sử dụng các nội dung cập nhật trong các giáo án hay của các trường bạn cho tất cả các môn học.

        5.1.7. Đẩy mạnh công tác kiểm tra định kỳ, khào sát chất lượng, đảm bảo khách quan công bằng và ngăn ngừa tiêu cực trong kiểm tra.

        5.1.8. Tăng cường các hình thức bồi dưỡng thường xuyên nhằm cập nhật các kiến thức cho giáo viên, học sinh.

         5.2)Chú trọng đào tạo  đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý

         5.2.1. Hoàn thiện và thực hiện kế hoạch đào tạo cán bộ quản lý và bồi dưỡng nâng chuẩn đội ngũ giáo viên giảng dạy hàng năm. Thực hiện mục tiêu đến năm 2015 có 61% đại học, năm 2020 có 70% đại học, năm 2025 có 75% đại học.

         5.2.2. Xây dựng thực hiện Đề án đào tạo và bồi dưỡng ngoại ngữ, trước hết là tiếng Anh cho giáo viên và cán bộ quản lý. Thực hiện mục tiêu đến năm 2015, tất cả các giáo viên có thể sử dụng tốt ít nhất 01 ngoại ngữ cho giảng dạy và nghiên cứu.

        5.2.3. Đào tạo đội ngũ giáo viên các bộ môn theo chuẩn kiến thức thông qua phổ cập hoá nội dung của các sách tiên tiến cuả Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

        5.2.4. Tập huấn về Internet và Thư viện điện tử cho giáo viên và học sinh  nhằm khai thác tối đa kho tàng tri thức trên mạng.

        5.2.5. Tăng cường tổ chức tham gia hội giảng tiểu vùng để trao đổi nghiệp vụ chuyên môn và nội dung phương pháp giảng dạy cuả giáo viên. Cử giáo viên và cán bộ quản lý đi tập huấn, tham quan khảo sát và thực tập giảng dạy ở các trường bạn.

        5.3)Tăng cường hợp tác quốc tế

        5.3.2. Tổ chức triển khai các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài như Bồi dưỡng hiệu trưởng theo hình thức liên kết Việt Nam- Singapore; tài liệu tập huấn NIE- SREM.

        5.3.3. Nhập khẩu chương trình, giáo trình tiên tiến nước ngoài. Nhanh chóng phổ cập các giáo trình tiên tiến nước ngoài đã nhập khẩu được cho tất cả các chương trình đào tạo.

        5.4) Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ

        5.4.1. Xây dựng hồ sơ khoa học cho tất cả các giáo viên trên website để cung cấp các kết quả nghiên cứu khoa học ở file điện tử làm tài liệu tham khảo cho giáo viên và học sinh toàn trường.

        5.4.2. Tăng cường nghiên cứu khoa học cho học sinh để bồi dưỡng khả năng sáng tạo về chuyên môn

         5.4.3. Tổ chức các cuộc hội giảng, thao giảng cấp phòng, tiểu vùng để giáo viên có dịp trao đổi, học tập rút kinh nhiệm.

        5.4.4. Có chính sách khuyến khích giáo viên Nhà trường tham gia các hội thi và viết bài, đăng bài kết quả nghiên cứu của thầy và trò trên các tạp chí, trên website cuả trường.

         5.5) Xây dựng cơ sở vật chất

         5.5.1. Xây dựng trường tiểu học điện tử với mạng lưới thông tin quản lý, thông tin khoa học-công nghệ, thư viện và thư viện điện tử trong thời gian sớm nhất.

           -Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý  nhà trường, khai thác có hiệu quả mạng intranet/internet/website và các phần mền quản lý phục vụ cho công tác điều hành, đối nội, đối ngoại thường xuyên của Nhà trường.

           -Nâng cấp website của trường. Khai thác triệt để website cho công tác quản lý  nhà trường. Biến website  của trường thành một kho học liệu mở với các giáo trình, giáo án điện tử của tất cả các môn học, thành nơi chia sẻ các thông tin khoa học, các kết quả nghiên cứu của các thầy cô giáo và là công cụ để học sinh thi tiếng Anh, toán trên mạng internet.

           5.5.2. Xây dựng  mới 5 phòng học, phòng đa năng tại điểm trung tâm khang trang. Xây dựng cảnh quan Nhà trường xanh, sạch, đẹp - hiện đại mà vẫn đậm đà bản sắc dân tộc.

           Phấn đấu trong giai đoạn 2011-2016, Trường  tập trung còn 2 điểm: điểm trung tâm và điểm ấp Phú Thạnh. Các điểm trường đảm bảo đủ bàn ghế và thiết bị đúng quy cách do việc dạy và học.

           5.5.3. Tích cực xây dựng và tìm kiếm nguồn tài trợ cho các dự án tăng cường cơ sở vật chất cho Nhà trường nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

           5.5.4. Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I giai đoạn 2011-2016 và mức độ II giai đoạn 2016-2021.

          5.6) Đảm bảo chất lượng trường tiểu học và chương trình giáo dục gắn với thi đua và kiểm tra

          5.6.1. Thực hiện kiểm định chất lượng trường tiểu học. Xây dựng trường phát triển toàn diện theo 33 tiêu chuẩn, 99 tiêu chí chất lượng trường tiểu học.

         5.6.2. Thực hiện đạt mức chất lượng tối thiểu năm học 2011-2012.

          5.6.3. Đổi mới công tác thi đua: xây dựng kế hoạch thi đua theo từng năm học và áp dụng tiêu chí thi đua cuả Sở Giáo dục và Đào tạo, thực hiện cam kết Hợp đồng trách nhiệm Hiệu trưởng với các trường trong cụm thi đua .Tổ chức đoàn chấm chéo thi đua để đánh giá khách quan sự cố gắng và mức độ đảm bảo chất lượng cuả trường cuối mỗi năm học.

          5.6.4. Gắn công tác đảm bảo chất lượng với công tác thi đua. Chuẩn bị minh chứng cho kiểm định chất lượng cũng đồng thời là chuẩn bị minh chứng cho đánh giá thi đua của từng cá nhân, từng tổ thi đua.

         5.6.5. Gắn công tác đảm bảo chất lượng/ công tác thi đua với công tác kiểm tra. Tổ chức kiểm tra định kỳ để kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí thi đua- mức độ đảm bảo chất lượng (kiểm tra minh chứng) ở từng tổ.

          5.6.6. Gắn công tác thi đua- đánh giá hiệu quả công tác với công tác chi thưởng lương nội bộ.

          5.7)Thực hiện xã hội hoá giáo dục, khai thác mọi nguồn lực để phát triển Nhà trường

          5.7.1. Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và các kế hoạch theo quy định hàng năm của đơn vị.

         5.7.2. Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ và phương án thực hiện quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm của hiệu trưởng.

         5.7.3. Thực hiện xã hội hoá giáo dục- đa dạng hoá các nguồn thu, trong đó tăng nhanh chóng tỷ trọng thu ngoài ngân sách.

          5.8) Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ viên chức và  học sinh

          -Tăng cường các hoạt động đào tạo: liên kết các trường, vừa làm vừa học, liên thông, bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, kỹ năng, ngoại ngữ, tin học theo nhu cầu, tăng cường nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác nhằm tăng nguồn thu cho nhà trường

          -Có chính sách tài chính hỗ trợ cho các hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác.

          -Có chính sách hỗ trợ cán bộ, viên chức đi học nâng cao trình độ đặc biệt là chính sách hỗ trợ giáo viên làm nghiên cứu sinh và học ngoại ngữ, tin học.

          -Có chính sách hỗ trợ cán bộ giáo viên thu nhập thấp

         -Có chính sách  thưởng lương nội bộ dựa vào hiệu quả công tác của cán bộ viên chức.

         -Đảm bảo phúc lợi của cán bộ viên chức không ngừng tăng lên, năm sau cao hơn năm trước

         -Có chính sách hỗ trợ học bổng cho học sinh xuất sắc, học sinh nghèo vượt khó

        -Đầu tư hợp lý cho các hoạt động phong trào văn hoá, văn  nghệ, thể thao của cán bộ viên chức và học sinh.

         -Đầu tư hợp lý để tổ chức các hoạt động nghỉ hè, nghỉ mát cho cán bộ viên chức và các hoạt động ngoại khoá của học sinh.

          5.9)Đổi mới tổ chức và quản lý, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng nhà trường “kỷ cương, tình thương và trách nhiệm”

          -Tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng uỷ, vai trò chỉ đạo của chính quyền, sự tham gia quản lý và động viên quần chúng của các tổ chức đoàn thể.

         -Thực hiện dân chủ hoá trường học. Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, phát huy vai trò trung tâm của học sinh, vai trò làm chủ của học sinh, giáo viên và cán bộ phục vụ giáo dục.

          -Không ngừng đổi mới và sáng tạo trong quản lý: Đổi mới công tác thi đua, công tác kế hoạch, xây dựng và triển khai các đề án công tác từng mặt.

         -Thực hiện Thông tư Liên tịch số 07/2009/TT-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v à Bộ Nội vụ về  quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục công lập.

          -Thực hiện Thông tư 09/2009/BGDĐT ngày 28/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện ba công khai: công khai chuẩn chất lượng đầu ra và chất lượng đầu ra thực tế, công khai điều kiện để đảm bảo chất lượng và công khai thu-chi tài chính.

VI. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỜI KỲ 2011-2015:

           6.1. Nhân rộng trang website cuả trường.

          6.2. Đổi mới nội dung, phương pháp dạy học cuả Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mở rộng liên kết giáo dục quốc tế.

          6.3. Áp dụng và  chuẩn bị phổ cập chương trình, giáo trình tiên tiến nước ngoài. Đẩy mạnh biên soạn và số hoá giáo trình. Hoàn thành bài giảng điện tử cho tất cả các môn học và đưa lên website.

         6.4. Đẩy mạnh dạy tiếng Anh, tin học cho giáo viên, cán bộ quản lý và học sinh. Có kế hoạch quy hoạch nâng chuẩn cho giáo viên cao đẳng học đại học.

         6.5. Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo Ba Tri cho phép Trường triển khai chương trình tiên tiến để áp dụng.

         6.6. Tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà trường, trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. Trang bị đủ LCD projectors, màn chiếu, máy tính ở hội trường.

          6.7. Tích cực tham gia triển khai xây thêm 5 phòng học, nhà đa năng, hội trường ở điểm chính.

          6.8. Khẩn trương triển khai công tác tự đánh giá, tích cực chuẩn bị đánh giá ngoài  giai đoạn 2011- 2016 và gắn với xây dựng áp dụng bộ tiêu chí thi đua và kiểm tra giáo dục

         6.9. Xây dựng Dự án ODA và tìm kiếm các nguồn lực khác.

VII. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỜI KỲ 2020-2025:

         7.1. Tổ chức bồi dưỡng  chứng chỉ B tiếng Anh, tin học cho tất cả cán bộ, giáo viên; đảm bảo  phần lớn các cán bộ, giáo viên trẻ đủ sức hội nhập quốc tế: khai thác thông tin trên mạng phục vụ cho giảng dạy, nghiên cứu khoa học và đi học thạc sĩ.

         7.2. Phổ cập chương trình, giáo trình tiên tiến nước ngoài; hoàn thành biên soạn và số hoá giáo trình cho tất cả các môn học.

         7.3. Tích cực mở rộng hợp tác quốc tế trong liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ và tổ chức hội thảo quốc tế. Mời giảng viên thỉnh giảng nước ngoài và cử nhiều giáo viên ra nước ngoài giảng dạy và nghiên cứu.

        7.4. Gắn nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với nhu cầu bức xúc của xã hội.

         7.5. Tích cực tham gia triển khai xây dựng hội trường theo dự án kiên cố hoá trường lớp.

         7.6. Tiếp tục thực hiện kiểm định chất lượng trường học .

VIII. VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN THAM GIA:

          8.1)Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng:

         -Chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và chỉ đạo thực hiện các đề án cụ thể để thực hiện Chiến lược.

         -Chỉ đạo xây dựng các kế hoạch công tác nhằm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong từng thời kỳ, từng năm nhằm từng bước đạt tới các mục tiêu chiến lược.

         -Là cầu nối, phổ biến, truyền đạt các chủ trương chiến lược của trường, cuả Phòng Giáo dục và Đào tạo, cuả Sở Giáo dục và Đào tạo, cuả Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Đảng, Chính phủ tới cán bộ giáo viên toàn trường.

         -Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các kế hoạch hoạt động hàng năm của từng đơn vị và của toàn trường.

          8.2)Công đoàn- Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh:

           -Chủ động xây dựng, đề nghị Trường phê duyệt, sau đó tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động cho từng thời kỳ, từng năm của nhà trường nhằm thực hiện Chiến lược trong lĩnh vực mà đơn vị mình phụ trách gồm:

          + Mục tiêu dài hạn cần đạt: nội dung thực hiện và chỉ tiêu phấn đấu

          + Lộ trình thời gian kèm theo các mục tiêu trung hạn, ngắn hạn.

         + Đơn vị chủ trì và đơn vị phối hợp kèm theo phân chia công việc.

         + Biện pháp triển khai thực hiện kèm theo nhân lực, vật lực, tài lực cần thiết để thực hiện.

         -Chủ động sáng tạo đề xuất các giải pháp, các chính sách phát triển nhà trường, phát triển đơn vị và chủ động sáng tạo tổ chức thực hiện trong khuôn khổ pháp luật quy định

        -Công đoàn, Đội ký Hợp đồng trách nhiệm với các Trưởng Bộ môn/Bộ phận để cam kết thực hiện các tiêu chí thi đua và định kỳ kiểm tra đánh giá để có biện pháp trợ giúp.

          8.3)Tổ chuyên môn:

         -Phân công công tác cho từng thành viên. Trưởng khối thực hiện việc ký kết hợp đồng trách nhiệm với từng thành viên để mỗi người đều có được cái đích cần đạt được trong từng năm gắn với các danh hiệu thi đua.

         -Tổ chức sự phối, kết hợp, giúp đỡ lẫn nhau về chuyên môn giữa các thành viên.

          -Giám sát. kiểm tra, đánh giá công tác của từng thành viên.

            8.4) Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên:

           -Nêu tấm gương sáng về đạo đức.

           -Không ngừng học tập trau dồi kiến thức, kỹ năng, đổi mới phương pháp làm việc để nâng cao chất lượng công tác.

          -Không ngừng sáng tạo, đóng góp nhiều ý kiến cải tiến cho tổ chuyên môn, đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, công đoàn, BGH.

          8.5)Trường tiểu học Phú Ngãi:

           -Phê duyệt kế hoạch chiến lược của Nhà trường.

           -Hỗ trợ về cơ chế chính sách, tài chính và nhân lực để Trường có thể thực hiện được các mục tiêu chiến lược đã đặt ra.

           -Thay mặt Phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý nhà nước các hoạt động giáo dục và đào tạo của trường.

          -Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho nhà trường và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà trường phát triển theo tinh thần Thông tư Liên tịch số 07/2009/TT-BGDĐT&BNV.

         -Là đầu mối giúp trường có các mối liên hệ nhằm tìm kiếm các nguồn lực phát triển nhà trường.

        -Cho phép và ủng hộ Trường năng động, chủ động tìm kiếm, khai thác các nguồn lực từ bên ngoài phục vụ cho phát triển Nhà trường.

           8.6) Phòng Giáo dục & Đào tạo:

          -Ưu tiên cung cấp các nguồn lực tài chính, các dự án tăng cường năng lực.

          -Ưu tiên cung cấp các chỉ tiêu giáo dục hàng năm qua hoạt động bảo vệ kế hoạch.

          -Ưu tiên cung cấp các xuất học bổng cho học sinh nghèo học giỏi, học sinh gặp khó khăn trong học tập.

         -Giúp giới thiệu các đối tác, các mạnh thường quân,... hỗ trợ cho nhà trường.

        -Có kế hoạch thanh tra toàn diện nhà trường theo chu kỳ và thanh tra hoạt động sư phạm giáo viên hàng năm.

          8.7) Các Phòng khác (Phòng Khoa học & Công nghệ, Phòng Kế hoạch & Đầu tư, Phòng Tài chính, Phòng Nội vụ,...):

        -Phê duyệt các dự án tăng cường năng lực, các đề tài khoa học-công nghệ.

        -Phê duyệt các dự án ODA cho trường để đào tạo cán bộ, xây trường mới.

       -Phê duyệt tuyển dụng, luân chuyển Cán bộ, viên chức hàng năm.

        8.9) Học sinh:

          -Học sinh ra sức học tập và rèn luyện tu dưỡng đạo đức để được hoàn thành chương trình bậc tiểu học đạt hiệu qủa cao nhất, không để lưu ban và bỏ học hàng năm.

          -Học sinh tham gia góp ý nhằm cải tiến nội dung, chương trình giáo dục và các giải pháp phát triển nhà trường; tự hào về truyền thống của nhà trường và tham gia quảng bá thương hiệu của nhà trường.

                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

Tìm kiếm

Video

Liên kết website

Logo liên kết

Đăng nhập