Tin tức sự kiện

Nhiệm vụ năm 2016-2017

I.NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017:         

          1/ Nhiệm vụ chung:

          1.1)Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

          1.2)Tập trung chỉ đạo và quản lý, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức, kỹ năng; tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học; chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý.

          1.3)Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2, tạo bước đột phá trong thực hiện PCGDTH  mức độ 3, đảm bảo vững chắc các tiêu chí về tỉ lệ huy động, chất lượng và hiệu quả gio dục.

        1.4)Củng cố nâng chất trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, đạt chuẩn Quốc gia; trường học thân thiện, học sinh tích cực.

          1.5)Tiếp tục mở rộng quy mô, nâng chất lượng lớp dạy 2 buổi/ ngày, dạy tin học và tiếng Anh từ lớp 3, lớp 4, lớp 5. 

          2/ Nhiệm vụ cụ thể:

          2.1)Thực hiện Chỉ thị số 05/CT/TW  của Bộ Chính trị ( khóa XII) "Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Củng cố kết quả cuọc vận động phòng chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục; thực hiện cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” tập trung các nhiệm vụ:.

         -Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống. lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với những biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.

         -Thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1; Thông tư số 17/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 ban hành quy định về dạy thêm học thêm; Quyết định số 17/2013/QD9-UBND tỉnh Bến Tre ngày 12/7/2013 ban hành quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

        -Thực hiện bàn giao chất lượng giáo dục, không để học sinh ngồi nhằm lớp, không để học sinh bỏ học; không tổ chức thi học sinh giỏi ở tất cả các cấp quản lý; không giao chỉ tiêu học sinh tham gia các cuộc thi khác. 

         -Thực hiện đúng các quy định về quản lý tài chính trong các trường tiểu học; các quy định tại Công văn số 5584/BGDĐT ngày 23/8/2011 về việc tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục; tại thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về việc tài trợ cho các cơ sở giáo dục.

          2.2)Tiếp tục thực hiện sáng tạo các nội dung của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, chú trọng các hoạt động sau:

          -Gíao dục đạo đức kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học. hoạt động giáo dục và quy tắc ứng xử văn hoá trong trường; qua các hoạt động phối hợp với gia đình và cộng đồng.

          -Đẩy mạnh trường, lớp xanh, sạch, đẹp; sử dụng và bảo quản tốt nhà vệ sinh của học sinh và giáo viên.

          -Đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống vào nhà trường thông qua các trò chơi dân gian, hát dân ca. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh; các hoạt động văn hoá, thể thao, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương.

          -Tổ chức lễ khai giảng năm học (với cả phần lễ và phần hội)  gọn nhẹ, vui tươi, tạo không khí phấn khởi cho học sinh bước vào năm học mới.Trong đó dành thời gian tổ chức lễ đón học sinh vào lớp 1, tạo ấn tượng và cảm xúc cho học sịnh.

          -Tổ chức 1-2 "tuần làm quen"  đầu năm học mới đối với lớp 1 nhằm giúp học sinh thích nghi với môi trường học tập mới, từng bước giúp học sinh quen dần với cách học ở tiểu học và cảm thấy vui thích khi được đi học.

          -Tổ chức lễ ra trrường cho học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, tạo dấu ấn tốt đẹp cho học sinh trước khi ra trường(tùy điều kiện cụ thể, có thể tổ chức trao giấy chứng nhận của Hiệu trưởng cho học sinh hoàn thành chương trình tiểu học và các sinh hoạt tập thể, giao lưu, văn nghệ...).

II.THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM HỌC:

          1/ Phát triển mạng lưới trường lớp:

          Trong năm vẫn tiếp tục duy trì 3 điểm ở 3 ấp, cụ thể như sau:

          -Điểm ấp Phú Thạnh có 3 phòng với 3 lớp: 1 lớp 1; 1 lớp 2 và 1 lớp 3.    

          -Điểm ap Phú Long có 3 phòng với 3 lớp: 1 lớp 1; 1 lớp 2 và 1 lớp 3.

          -Điểm chính có 11 phòng với 9 lớp: 1 lớp 1; 1 lớp 2; 1 lớp 3, 3 lớp 4 và 3 lớp 5 và 1 phòng dạy tin học. Có 8 phòng chức năng và 1 phòng thường trực.

          2)Phát triển số lượng và PCGDTH-CMC:

          Toàn trường có 403 hoc sinh với 15 lớp, trong đó có 202 nữ. Cụ thể như sau:

                  +Khối 1: có 3 lớp với 76 em- 41 nữ.

                  +Khối 2: có 3 lớp với 75 em- 31 nữ.

                  +Khối 3: có 3 lớp với 82 em- 39 nữ.

                  +Khối 4: có 3 lớp với 93 em- 46 nữ.

                 +Khới 5: có 3 lớp với 77 em- 45 nữ.

        Bình quân mỗi lớp là: 26,86 em.

        -Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%( 73/73), trong đó có 5 em học xã khác và 5 em xã khác đến học.

        -Trẻ 6 đến 10 tuổi: 413/ 413 em đạt tỉ lệ 100%.

        -Phấn đấu duy trì sỹ số đến cuối năm đạt 99,5%.

        -Phấn đấu duy trì PCGDTH mức độ 3 và chống mù chữ.

        3/Chất lượng giáo dục:

        +Về học tập: Hoàn thành 99%; chưa hoàn thành 1%.

        +Về Năng lực: Đạt 100%; chưa đạt 0%

        +Về Phẩm chất: Đạt 100%; chưa đạt 0

        -Học sinh lên lớp thẳng: >99%.

       -Học sinh lưu ban: 1%.

        -Học sinh bỏ học: 0%.

        -Học sinh hoàn thành chương trình bậc tiểu học: 100%.

        -Hiệu quả đào tạo sau 5 năm:>95%.

III.CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

          1/ Xây dựng đội ngũ CBQLvà GV,NV:

          -BGH có trình độ ĐHSP và tốt nghiệp lớp CBQLGD.

          -100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Nhân viên kế toán có trình độ Đại học kế toán.

          -Nâng cao chất lượng giảng dạy để cuối năm có >65% giáo viên dạy giỏi cấp trường, trong đó giáo viên dạy giỏi cấp huyện 20%.

          -Đưa 100% cán bộ, giáo viên trực tiếp giảng dạy bồi dưỡng chuyên môn vào đợt nghỉ giữa kỳ 1 và 26 cán bộ, giáo viên bồi dưỡng thường xuyên.

          2/ Hoạt động chuyên môn:

          -Duy trì kỷ cương nề nếp dạy và học, chú trọng các lớp đầu và cuối cấp.

          -Tăng cường dạy buổi 2 cho học sinh từ khối 1 đến khối 5.

          -Kiểm tra thường xuyên, định kỳ đúng quy định, đánh giá đúng thực chất học sinh.

          -Tăng cường phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi.

          -Bồi dưỡng học sinh và tổ chức thi vòng trường chọn học sinh giỏi thi vòng huyện mơn toán, tiếng Anh trên mạng Internet.

          -Sinh hoạt tổ chuyên môn theo nội dung đổi mới đã được tập huấn,hướng dẫn thực hiện phân phối chương trình, thực hiện Quyết định số 16/QĐ-BGD&ĐT về Chuẩn kiến thức kỷ năng các môn học cấp tiểu học.

          -Lồng ghép tích hợp giáo dục vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường vào môn Tự nhiên-Xã hội lớp 1,2,3 và môn Khoa học lớp 4,5.

          -Thường xuyên dự giờ, thao giảng, mở chuyên đề để nâng cao trình độ chuyên môn và nắm bắt kịp thời những chỉ thị bổ sung về chuyên môn.

          3/ Cơ sở vật chất:

          -Các điểm trường có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

         -Tăng cường quản lý, tu bổ và sử dụng đạt hiệu quả cao về cơ sở vật chất, thiết bị, tài sản trường lớp tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

         -Đáp ứng thiết bị dạy học đầy đủ ở các khối lớp.

         -Thực hiện thu chi theo quy định. Tích cực huy động các nguồn bổ sung cho hoạt động nhà trường.

          4/ Đổi mới công tác quản lý:

          -Quản lý trên tinh thần tập trung dân chủ. Phối hợp tốt các bộ ban nhà trường qua họp liên tịch, qua hội nghị CBVC. 

          -Chủ động tham mưu với Đảng uỷ, UBND về thực trạng giáo dục, đề xuất các biện pháp chỉ đạo nhằm phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục.

          -Thực hiện tốt công tác kế hoạch hoá giáo dục. Thường xuyên kiểm tra các chỉ tiêu đã đề ra và có sơ tổng kết.

          -Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra nội bộ và kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất.

          5/ Đổi mới hoạt động xã hội hoá giáo dục:

          -Tiếp tục đẩy mạnh phong trào XHHGD. Thúc đẩy HĐGD đi vào hoạt động có hiệu quả.

          -Tham mưu Hội khuyến học để khuyến khích học sinh nghèo, học sinh khó khăn có nguy cơ bỏ học ra lớp, tìm mọi nguồn đầu tư cho giáo dục.

          -Tăng cường sự tham gia của các đoàn thể đối với sự phát triển giáo dục. Thực hiện chương trình giáo dục theo phương châm: “Giáo dục là sự nghiệp của toàn xã hội”.

          6/ Hoạt động phối hợp với các đoàn thể và công tác thi đua “Hai tốt”:

          -Phối hợp với Công đoàn tổ chức hội nghị CBVC để giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm học và đề ra các phong trào thi đua như: chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, thi đua “Hai tốt” và các phong trào thi đua khác.

          -Phối hợp với Đội để chỉ đạo Đại hội liên đội và hoạt động theo đúng chủ điểm của Hội đồng đội huyện đề ra.

          -Phối hợp với TTND để thanh tra sự việc sự kiện xảy ra trong năm.

          -Đề nghị Chi bộ phát triển Đảng viên theo đúng kế hoạch đề ra.

         7/ Một số công tác khác:

          -Quan tâm đầu tư tổ chức các hoạt động phát triển năng lực về các lĩnh vực giáo dục dưới hình thức sân chơi phù hợp với học sinh tiểu học như giao lưu học sinh giỏi, thi giải toán và Olympic tiếng Anh qua Internet.

          -Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ công tác Sao nhi đồng, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh với công tác giáo dục của nhà trường.

          -Phối hợp với y tế xã phủ muối Iode cho học sinh, thực hiện tốt công tác y tế trường học và công tác nha học đường.Thường xuyên kiểm tra y tế vệ sinh trường học nhằm góp phần xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, an toàn và lành mạnh.

            -Tham mưu với chính quyền địa phương tìm nguồn bổ sung kinh phí, đẩy mạnh công tác xã hội hóa để hỗ trợ các hoạt động giáo dục: tổ chức dạy 2 buổi/ ngày, tổ chức các hoạt động giao lưu học sinh giỏi.

IV.TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

          -Cụ thể hoá mục tiêu nhiệm vụ ra từng học kỳ, tháng, tuần.

          -Triển khai cho toàn thể CB-GV-NV qua các buổi họp HĐSP, họp tổ chuyên môn.

          -Lập Kế hoạch kiểm tra nội bộ, Kế hoạch dự giờ, thao giảng, mở chuyên đề kịp thời đúng lúc và thực hiện đúng theo kế hoạch đã đề ra.

          -Tổ chức Hội nghị CBVC vào ngày 24 tháng 9.

          -Tổ chức Đại hội liên đội.

          -Tổ chức kiểm tra định kỳ đúng theo cuộc vận động “Hai không”.

          -Sơ, tổng kết năm học theo quy định. 

                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                         Nguyễn Văn Hưởng
 

 

Tìm kiếm

Video

Liên kết website

Logo liên kết

Đăng nhập