Thông báo

THÔNG BÁO

                                                                                  THÔNG BÁO

              Thực hiện Công văn số:192/PGD&ĐT-KHTH ngày 16 tháng 4 năm 2014 V/v triển khai chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014, BGH trường TH Phú Ngãi xin thông báo đến tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường nội dung sau:

              Mời hết cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên đúng 7 giờ 30 phút ngày 25/05/2014 có mặt tại Hội trường Văn hóa UBND xã Phú Ngãi để nghe đồng chí Phạm Văn Nghĩa- Giám đốc Trung tâm BDCT huyện triển khai chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014.

            Thời gian học: buổi sáng ngày 25/05/2014 bắt đầu từ 7 giờ 30 phút.

                                                       Phú Ngãi, ngày 18 tháng 4 năm 2014

                                                                           HIỆU TRƯỞNG

Tìm kiếm

Video

Liên kết website

Logo liên kết

Đăng nhập