Thư viện và thiết bị

Thư viện - Thiết bị

I/THƯ VIỆN:

          Thư viện trường tiểu học Phú Ngãi đạt chuẩn 01 của Bộ Gíao dục và Đào tạo theo quyết định số 16 từ ngày 15  tháng  9 năm 2010. Trong thời gian qua, thư viện hoạt động có nề nếp, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đọc mượn sách ngày mỗi tăng dần. Ngoài ra, cán bộ thư viện còn thực hiện túi sách lưu động để đảm bảo cho học sinh hai điểm phụ đều được đọc sách.

Tính đến cuối tháng 4 năm 2017, thư viện có:

          1/Về sách, báo, tạp chí:

          1.1)Sách:

          -Sách giáo khoa dùng chung: 206 bản.

          -Sách nghiệp vụ giáo viên: 1.259 bản.

          -Sách tham khảo: 3.114 bản.

          -Sách thiếu nhi: 1.051 bản.

          1.2) Báo, tạp chí:

          -Báo, tạp chí tiểu học.

          -Báo nhi đồng.

          2/Về cơ sở vật chất:

          Tổng diện tích thư viện: 58 m2. Trong đó: kho sách có 192 và nơi đọc sách có 39 m2. Các trang thiết bị gồm: 5 cái kệ sách, 1 cái tủ sách đạo đức, 2 cái tủ phích, 1 cái tủ đựng hồ sơ, 1 cái bàn thủ thư, 2 bộ bàn ghế đọc dành cho giáo viên( 2 cái bàn và 12 cái ghế), 4 bộ bàn ghế đọc dành cho học sinh( 4 cái bàn và 24 cái ghế), 1 cái giá trưng bày sách và 2 cái giá treo báo.

          3/Về nghiệp vụ:

 Cán bộ thư viện xử lý nghiệp vụ kịp thời khi có bổ sung sách.

          4/Về tổ chức và hoạt động:

          4.1)Tổ chức phân công phụ trách thư viện:

          Thành lập tổ mạng lưới thư viện gồm có 22 thành viên trong đó tổ trưởng là cô Phó hiệu trưởng của trường, tổ phó là cán bộ phụ trách thư viện, thành viên gồm 7 giáo viên và 13 học sinh.

          4.2)Xây dựng kế hoạch hoạt động của thư viện:

          Kế hoạch năm học 2016-2017 thực hiện theo công văn số 9849/BGD&ĐT ngày 01 tháng 9 năm 2005 của Bộ Gíao dục và Đào tạo. Kế hoạch được cụ thể hóa theo từng tuần, tháng và đúng thực tế của trường.

          4.3)Kết quả tổ chức phục vụ và các phong trào hoạt động của thư viện trong năm học:

          -Thường xuyên giới thiệu trưng bày sách theo các chủ đề, chủ điểm.

          -Đến cuối tháng 4 năm 2017 đã phục vụ bạn đọc tại thư viện gồm:

          +Giáo viên đọc: 1,456 lượt.

          +Học sinh đọc: 8.395 lượt.

          -Phối hợp với Tổng phụ trách Đội tổ chức Hội thi kể chuyện Bác Hồ, điểm sách theo chủ đề hàng tháng, đọc to nhau nghe các loại sách giáo dục đạo đức vào những giờ ra chơi.

          4.4) Kết quả huy động các nguồn quỹ bổ sung sách báo và xây dựng thư viện năm học 2016-2017:

          Vận động CB-GV-HS với số tiền lá.730.000 đồng.

          5/Về quản lý thư viện:

          Thư viện có các loại hồ sơ sổ sách như sau:

          -Sổ đăng ký tổng quát

          -Sổ quản lý tài sản thư viện

          -Sổ đăng ký cá biệt ( tham khảo)

          -Sổ đăng ký cá biệt ( nghiệp vụ)

          -Sổ đăng ký sách giáo khoa dùng chung

          -Sổ đăng ký báo, tạp chí

          -Sổ quỹ thư viện

          -Sổ theo dõi các phong trào hoạt động

          -Sổ mượn sách giáo viên( sách tham khảo)

          -Sổ mượn sách giáo viên( sách nghiệp vụ)

          -Sổ mượn sách học sinh khối 4-5( mỗi lớp 1 quyển)

          -Sổ mượn sách giáo khoa dùng chung

          -Sổ thống kê bạn đọc

          -Sổ lưu trữ công văn

          -Sổ thực hiện túi sách lưu động

          Tất cả các loại sổ trên đều được kiểm duyệt hàng quý và từng học kỳ cụ thể. Sổ sách ghi chép và cập nhật các nội dung đầy đủ, kịp thời; hình thức sạch đẹp.

          6/Tình hình kiểm kê tài sản thư viện:

          Hàng năm, kiểm kê tài sản thư viện 3 lần/ năm: đầu năm học, cuối học kỳ I và cuối năm học. Trong kiểm kê có lập biên bản kiểm kê và biên bản xuất sách khỏi kho sách thư viện cụ thể rõ ràng.

          Trên là quá trình hoạt động của thư viện trường tiểu học Phú Ngãi năm học 2010-2011.

II/THIẾT BỊ:

          Thiết bị được cấp từ lớp 1 đến lớp 5 đầy đủ kịp thời cho giáo viên giảng dạy, mỗi phòng học được trang bị 1 tủ học cụ.

          Phương án, biện pháp để giới thiệu và cho mượn thiết bị: cấp thẳng cho giáo viên đứng lớp 1 bộ để sử dụng giảng dạy trong năm học.

          Giáo viên mượn thiết bị đầy đủ và sử dụng, bảo quản tốt. Đến cuối tháng 4, 5 khối sử dụng ĐDDH là 4.913 lượt.

          Có thành lập tổ kiểm tra thiết bị lớp 1 đến lớp 5 và lập biên bản đầy đủ đúng quy định.

          Ngoài thiết bị của trường, giáo viên còn tự làm và mua sắm thêm rất tốt. Trường có tổ chức thi làm ĐDDH cấp trường, kết quả có 18 món dự thi và đạt giải A là 6 món. 5 tổ dự thi 5 món và đạt giải A là 2 món.Gíao viên mượn thiết bị dạy học đạt 100%.

          Các thiết bị phục vụ thay sách và việc thực hiện các tiết thực hành theo chương trình rất khả quan.

          Mua thêm 1 máy catsset cho giáo viên dạy mĩ thuật dạy, 2 thùng loa để tổ chức chào cờ và lễ hội..

          Cán bộ thiết bị phục vụ tốt trong nhiệm vụ, có đầy đủ hồ sơ sổ sách theo quy định. Thiết bị cấp được kiểm tra và đưa vào sử dụng kịp thời đúng lúc.

          Tháng 2 năm học 2009-2010, Sở Gíao dục và Đào tạo kiểm tra công tác quản lý tài chánh, cơ sở vật chất, thư viện, trang thiết bị của trường đã đánh giá hoạt động thiết bị của trường rất tốt và trao Giấy khen cho công tác này.

Tìm kiếm

Video

Liên kết website

Logo liên kết

Đăng nhập